Raport „Trzecia strona medalu. Sytuacja osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych”

22 kwietnia 2016

Zapraszamy do lektury raportu będącego podsumowaniem projektu POPOP.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi sprawozdanie z badania jakościowego przeprowadzonego wśród osób pracujących w NGO. Badanie miało na celu diagnozę sytuacji osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych, a w szczególności identyfikację problemów pracowniczych charakterystycznych dla trzeciego sektora i próbę nakreślenia ich przyczyn.  Drugą część publikacji stanowią komentarze eksperckie i rekomendacje dla pracowników i zarządów NGO. Ich autorami są dr hab. Marek Rymsza, Łukasz Broniszewski, Lidia Kuczmierowska, Joanna Kamińska, a także Komisja Pracujących w Organizacjach Pozarządowych OZZ IP. Redaktorką publikacji jest Agnieszka Kaim.

>>>

Jak działać na rzecz poprawy warunków pracy w NGO?

9 kwietnia 2016

Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”, Fundacja Stabilo oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają do dyskusji i działania na rzecz poprawy warunków pracy w trzecim sektorze.

piątek 22 kwietnia 2016
Pracownia Duży Pokój, Warszawa, ul. Warecka 4/6
(wejście od ul. Kubusia Puchatka)

godz. 12.30-14:30
Premiera raportu “Trzecia strona medalu. Sytuacja osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych”

godz. 15.00-16:30
Spotkanie Partnerstwa Tematycznego „Działania na rzecz wzmacniania personelu organizacji oraz wzmacniania organizacji w roli przyjaznych pracodawców”

>>>

Relacja z debaty „Trzecia strona medalu”

15 stycznia 2016

Przedstawiamy relację z debaty pt. „Trzecia strona medalu. Jakie są źródła problemów pracowniczych w NGOsach?”, która odbyła się 11 grudnia 2015 r. w Gdańsku. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” zorganizowała ją we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. W debacie wzięli udział: dr Adriana Bartnik – prawniczka, politolożka i socjolożka, pracowniczka Wydziału Administracji Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Łukasz Broniszewski – prezes Fundacji Stabilo oraz członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Magdalena Chustecka – działaczka społeczna reprezentująca Komisję Pracujących w Organizacjach Pozarządowych OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Anna Miler – animatorka kultury ze Stowarzyszenia Arteria. Debatę poprowadziła Agnieszka Kaim, prezeska Fundacji Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”.

>>>

Kto (nie) chce rozmawiać o zatrudnieniu w NGO?

6 stycznia 2016

Łamanie kodeksu pracy, mobbing, zmuszanie do wolontariatu, nieumiejętne zarządzanie personelem. To zarzuty, które padają pod adresem organizacji-pracodawców. Czy sektor jest gotowy, aby rozmawiać o sobie jako o pracodawcy? Czy jest gotowy na zmianę sposobu zatrudniania? Zapraszamy do lektury tekstu Magdy Dobranowskiej-Wittels na portalu ngo.pl, w którym mowa m.in. o projekcie POPOP i o zbliżającym się spotkaniu Partnerstwa Tematycznego, które w ramach wprowadzania w życie Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego zajmować się będzie warunkami zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.

>>>

Gdańsk: Debata „Trzecia strona medalu”

1 grudnia 2015

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku zapraszają do udziału w debacie pt. „Trzecia strona medalu. Jakie są źródła problemów pracowniczych w NGOsach?”, która odbędzie się 11 grudnia o godz. 17.30 w siedzibie ECS.

Debata na temat warunków pracy w organizacjach pozarządowych budzi w ostatnich miesiącach coraz większe emocje. Z jednej strony pojawiają się głosy o znaczącej odpowiedzialności zarządów za niekorzystny stan rzeczy, inni z kolei obwiniają przede wszystkim oderwanie systemu grantowego od wymogów kodeksu pracy. Chcemy wspólnie, w gronie zaproszonych ekspertów oraz trójmiejskich organizacji pozarządowych, zastanowić się nad kondycją pracowniczą III sektora oraz możliwymi sposobami poprawy sytuacji.

>>>

Dla idei? O pracy w NGO-sach

27 listopada 2015

Zachęcamy do przeczytania relacji z debaty „Dla idei? O pracy w NGO-sach”, która odbyła się 16 października w Warszawie pod patronatem „małej kultury współczesnej” i Państwamiasta. Wśród gości spotkania znaleźli się: dr Adriana Bartnik, Michał Lewandowski, Dominik Owczarek i dr Anna Zawadzka oraz Paweł Matusz.

 

Gdańsk: Rozłam w Instytucie Sztuki Wyspa

26 listopada 2015

Pracownicy Instytutu Sztuki Wyspa, na czele z Radosławem Orłem, zwrócili się do Komisji Środowiskowej Pracowników Sztuki OZZ IP. Wystosowali także list otwarty, w którym opisują złe warunki pracy w organizacji, m.in. kilkumiesięczne opóźnienia w wypłatach czy brak regulaminu pracy.

Prezes Wyspy, Grzegorz Klaman, w ostrym tonie odpowiedział pracownikom, tymczasem ustępująca Wiceprezeska Fundacji Wyspa, Aneta Szyłak, odcięła się od jego decyzji o zwolnieniu pracowników i potwierdza prawdziwość wielu zarzutów Orła, deklarując wolę mediacji.

>>>

Misja na umowę zlecenie

28 października 2015

Na portalu ngo.pl ukazała się relacja z debaty „NGO – misja na umowę zlecenie?”, która została zorganizowana 19 października przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeniem Klon/Jawor. Zapraszamy do lektury.

>>>

Warszawa: debata na temat stosunków pracowniczych w III sektorze

14 października 2015

Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i  Stowarzyszenie Klon/Jawor zapraszają do udziału w otwartej debacie na temat zarządzania organizacjami pozarządowymi i stosunków pracowniczych w ramach sektora, która odbędzie 19 października o 18:00 w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy”.

Więcej informacji na stronie OFOP.

SIP ogranicza działalność z powodu nieotrzymania dotacji

13 października 2015

W związku z nieotrzymaniem dotacji na działanie Centrum Informacji dla Cudzoziemców warszawskie Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zdecydowało o zmniejszeniu wymiaru udzielanej pomocy prawnej.

Na swojej stronie internetowej SIP zbiera darowizny na kontynuowanie działalności, my natomiast pytamy, czy organizacje świadczące usługi pomocowe dla najbardziej potrzebujących nie powinny mieć zapewnionych długoterminowo środków na swoją działalność.

>>>

Finansowanie organizacji pozarządowych a prawo pracy

13 października 2015

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na warsztat wydobywczy, którego celem jest zdefiniowanie czynników utrudniających bądź uniemożliwiających zatrudnianie pracowników organizacji pozarządowych na umowach o pracę.

Warsztat odbędzie się 17 października 2015 r. w godz. 11-14 w Pracowni badań i innowacji społecznych Stocznia (ul. Bracka 20b, Warszawa).

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na adres: ofop@ofop.eu do dnia 15 października.

Więcej informacji na stronie OFOP.

Sprawa Fundacji „Bęc Zmiana” każe zastanowić się nad warunkami funkcjonowania NGOsów

29 września 2015

Nawet 30 tysięcy złotych kary grozi Fundacji „Bęc Zmiana” za nieprawidłowości przy zatrudnianiu pracowników. Sprawa stała się głośna po doniesieniach medialnych na temat zwolnienia pracownika sklepu Fundacji Pawła Matusza, który skrytykował na Facebooku warunki zatrudnienia przez Fundację „Bęc Zmiana”, a więc między innymi podpisywanie umowy po przepracowanym miesiącu oraz zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło.

>>>

Realizacja wywiadów z osobami pracującymi w NGO

19 lipca 2015

W lipcu rozpoczęła się realizacja wywiadów z osobami pracującymi w organizacjach pozarządowych – od wolontariuszy po członków zarządu. Lokalni liderzy i liderki projektu przeprowadzają wywiady w różnych regionach Polski, rekrutując do badania zróżnicowane podmioty trzeciego sektora, różniące się wielkością i sposobem działania.

Wywiady dotyczą organizacji, w której działa osoba badana (w szczególności jej misja, formy działania, źródła finansowania) i sytuacji osoby w niej pracującej (w szczególności forma umowy, równowaga między pracą a życiem osobistym, sytuacja ekonomiczna, możliwości rozwoju zawodowego).

>>>

Komentujemy sytuację pracowniczą w trzecim sektorze na łamach „Gazety Prawnej”

15 czerwca 2015

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Sylwii Czubkowskiej „Praca w NGO, czyli śmieciówki, mobbing i łamanie prawa” opublikowanym w Gazecie Prawnej. Agnieszka Kaim, prezeska Fundacji Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”, komentuje w nim warunki pracy w polskich organizacjach pozarządowych oraz opowiada o realizowanych przez nas badaniach.

Zapraszamy do lektury Gazety Prawnej. Pełen tekst artykułu dostępny jest na portalu praca.gazetaprawna.pl.

 

Powstanie Komisji Pracujących w Organizacjach Pozarządowych OZZ Inicjatywa Pracownicza

26 maja 2015

Powstała komisja zrzeszająca osoby pracujące w organizacjach pozarządowych. Jej zadaniem jest reprezentowanie wszystkich osób pracujących w NGO, a więc pracujących zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Na stronie internetowej przedstawiciele i przedstawicielki Komisji piszą: „Założyliśmy pierwszą w Polsce reprezentację związkową osób pracujących na rzecz trzeciego sektora, ponieważ dostrzegamy wiele problemów związanych ze standardami naszej pracy. Są to, m.in.: ponadnormatywne obciążenie pracą, niepłatne nadgodziny, wymóg permanentnej dyspozycyjności, brak jasnego zakresu obowiązków, skazanie na umowy śmieciowe lub brak jakichkolwiek umów, rozmaite formy mobbingu oraz usprawiedliwianie zatrważająco niskich wynagrodzeń „misją” i „koleżeńskimi” relacjami”.

>>>

Spotkania regionalne„ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO MIEJSCE PRACY”

25 maja 2015

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” zaprasza do udziału w cyklu spotkań poświęconych organizacjom pozarządowym jako miejscu pracy. Zapraszamy pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy organizacji. Chcemy wspólnie porozmawiać o tym, jak pracuje się w organizacjach pozarządowych oraz wypracować rozwiązania. Wasze głosy i rekomendacje zostaną zamieszczone w raporcie, który przedstawiony zostanie m.in. grantodawcom.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

Gdańsk
6 czerwca 2015, godz. 11.00-13.00
Europejskie Centrum Solidarności ul. Doki 1
Sala nr 5 III piętro
>>>

Bezpłatne porady prawne, psychologiczne oraz mediacje dla ngo

11 maja 2015

Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” zaprasza organizacje z całej Polski do skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych oraz mediacji.

Jeśli chcesz:

  • uzyskać poradę prawną, mającą związek z działaniem organizacji, jej otoczeniem lub współpracą z beneficjentami,
  • rozwijać swoje psychologiczne kompetencje w zakresie relacji interpersonalnych,
  • nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem,
  • uzyskać wsparcie psychologiczne w związku z trudnymi sytuacjami w pracy,
  • wzmocnić swoje kompetencje komunikacyjne,
  • nauczyć się jak samodzielnie poszukiwać rozwiązań w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzić konstruktywny dialog w organizacji,

nasza oferta skierowana jest do Ciebie!

Porady odbywają się w Trójmieście i Warszawie oraz on-line, dzięki czemu dostępne są dla osób z całej Polski.

>>>

Zapraszamy do wypełnienia ankiety online

13 marca 2015

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat sytuacji pracowników III sektora w ramach projektu POPOP. Ma on na celu ochronę praw osób pracujących w organizacjach pozarządowych – zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę czy umowy cywilno-prawne, jak i członków i członkiń oraz wolontariuszy i wolontariuszek.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

http://goo.gl/forms/eQXjnMhjqI

>>>

Nabór liderów lokalnych do projektu POPOP

9 marca 2015

Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!” zaprasza do współpracy działaczy i działaczki społecznych z całej Polski, którzy chcieliby się włączyć w realizację projektu “Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie” (POPOP).

>>>

Porady prawne, psychologiczne i mediacje

25 stycznia 2015

Rozpoczęłyśmy świadczenie bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych oraz mediacji w ramach projektu POPOP. Porady uzyskać można w Trójmieście, Warszawie oraz online, zaś mediacje prowadzone będą w Warszawie i Gdańsku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i zasadami rezerwacji w dziale WSPARCIE.

Poradnictwem w ramach projektu zajmują się Magdalena Goetz i Magda Bellwon.

>>>

Ciemna strona wolontariatu?

16 grudnia 2014

Portal ngo.pl opublikował komentarz Jarosława Urbańskiego na temat wolontariatu:

Urbański pisze m.in.: „(…) regulacje prawne dotyczące wolontariatu miałyby rozwiać ostatecznie podejrzenia, czy przypadkiem osoba taka nie powinna jednak pobierać wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem pracy), a instytucja czy organizacja nie powinna zapłacić podatku (PIT). Tymczasem wolontariat otworzył zupełnie „inne drzwi”. Nadużywa się go i w glorii prawa wyzyskuje darmową siłę roboczą.”

>>>

Strategia rozwoju sektora pozarządowego

15 grudnia 2014

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP), do której należymy, koordynują pracę nad nową strategią rozwoju dla polskiego trzeciego sektora.  W każdym województwie pracują regionalni eksperci złożeni z kilkunastu działaczy pozarządowych, za scalenie dokumentu odpowiada zaś Krajowy Panel Ekspertów. Zarys strategii konsultowany był podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizacje zapraszane były także do przesyłania swoich refleksji i uwag do założeń strategii.

>>>

Rusza projekt POPOP!

12 grudnia 2014

30 października b.r. Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” rozpoczęła realizację projektu pt. „Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie”. Otrzymaliśmy na jego realizację dotację w II edycji konkursu na projekty tematyczne programu dla organizacji pozarządowych „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

>>>

Organizatorzy, partnerzy i sponsorzy

baner-logotypy

Organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patron medialny: ngo.pl.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.