ikona-badania

Badania

W ramach projektu POPOP przeprowadzona zostanie dokumentacja i analiza przypadków naruszania praw osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Materiału badawczego dostarczą ankiety online, wywiady jakościowe, opinie i doświadczenia uczestników debat regionalnych, a także analiza dokumentów, m.in. aktów prawnych, programów współpracy z NGO czy procedur konkursowych pod kątem ich wpływu na sytuację pracowników grantobiorcy.

>>>

 

 

ikona-edukacja

Edukacja

Prowadzone w ramach projektu POPOP działania edukacyjne mają na celu podnoszenie świadomości w sektorze i upowszechnianie informacji o prawach osób pracujących w NGO wśród pracodawców oraz pracowników, członków i wolontariuszy organizacji.

>>>

 

 

ikona-wsparcie

Wsparcie

W ramach tego bloku działań zapewniamy porady prawne i psychologiczne oraz mediacje.

> Porady udzielane przez prawniczkę-mediatorkę. Doradztwo prawne w kontekście relacji pracownik – NGO będzie polegać na udzielaniu porad w zakresie ochrony osób i ujawniających się nieprawidłowości jakie mogą powstawać w miejscu pracy, konsultacjach prawnych, wsparciu i udzielaniu informacji o podstawowych prawach pracowniczych oraz umowach cywilno-prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, wsparciu w ocenie działań, które mają zostać podjęte oraz wskazaniu ich możliwych konsekwencji prawnych.

>>>