ikona-badania

Badania

W ramach projektu POPOP przeprowadzona zostanie dokumentacja i analiza przypadków naruszania praw osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Materiału badawczego dostarczą ankiety online, wywiady jakościowe, opinie i doświadczenia uczestników debat regionalnych, a także analiza dokumentów, m.in. aktów prawnych, programów współpracy z NGO czy procedur konkursowych pod kątem ich wpływu na sytuację pracowników grantobiorcy.

Wywiady prowadzone będą przez lokalnych liderów, którzy na podstawie przygotowanych scenariuszy i instrukcji przeprowadzą rozmowy z działaczami NGO ze swojego otoczenia. Rekrutacja lokalnych liderów rozpocznie się w lutym 2015.

Etap badawczy zakończony zostanie przygotowaniem raportu we współpracy z ekspertami. Zawierać on będzie zarówno rekomendacje dla samoregulacji III sektora, jak i zalecenia dla grantodawców.

Więcej informacji wkrótce.

Osoba odpowiedzialna za blok BADANIA: Agnieszka Kaim

« Wróć na stronę działań