ikona-wsparcie

Wsparcie

W ramach tego bloku działań zapewniamy porady prawne i psychologiczne oraz mediacje.

> Porady udzielane przez prawniczkę-mediatorkę. Doradztwo prawne w kontekście relacji pracownik – NGO będzie polegać na udzielaniu porad w zakresie ochrony osób i ujawniających się nieprawidłowości jakie mogą powstawać w miejscu pracy, konsultacjach prawnych, wsparciu i udzielaniu informacji o podstawowych prawach pracowniczych oraz umowach cywilno-prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, wsparciu w ocenie działań, które mają zostać podjęte oraz wskazaniu ich możliwych konsekwencji prawnych.

Gdańsk
Ostatnia środa miesiąca, godz. 17-19
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, pok. 3.23

Warszawa
Ostatni czwartek miesiąca, godz. 16-19
Fundacja Rozwoju Mediacji, ul. Schroegera 82, pok. 100

Online
Skype i e-mail zależności od potrzeb.

> Porady psychologiczne dla osób doświadczających długotrwałych negatywnych konsekwencji mobbingu i wymagających większego wsparcia przed etapem porad prawnych. Mobbing niesie za sobą duże prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych konsekwencji psychologicznych. Wsparcie psychologiczne polega w takim wypadku na odbudowie poczucia własnej wartości. Konkretne narzędzia wsparcia dobrane zostaną w poszczególnych przypadkach.

Gdańsk
Drugi i ostatni wtorek miesiąca, godz. 16-19
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, pok. 3.23

Gdynia
Czwartek, godz. 9-20
Pracownia Psychologiczna Aspiro, Plac Grunwaldzki 18/1

Warszawa
Ostatni poniedziałek miesiąca, godz.16-19
Fundacja Rozwoju Mediacji, ul. Schroegera 82, pok. 100

Online
Skype w zależności od potrzeb.

> Mediacje między osobami pracującymi w NGO a organizacją. Wsparcie mediacyjne polega na zastosowaniu metod mediacji, moderacji, koncyliacji i coachingu konfliktu, czyli wsparcie pracowników organizacji pozarządowej w zdobyciu umiejętności i zdolności do zarządzania konfliktem oraz doprowadzania do rozwiązania trwającego sporu. Konkretne narzędzia wsparcia dobrane zostaną w poszczególnych przypadkach.

Mediacje odbywają się w GdańskuWarszawie w zależności od potrzeb.

 

Porady i mediacje są bezpłatne. Potrwają do marca 2016. Konieczne wcześniejsze zapisanie się: wsparcie@popop.org.pl

Osoby odpowiedzialne za blok WSPARCIE: Magda Bellwon, Magdalena Goetz

 

« Wróć na stronę działań