Nabór liderów lokalnych do projektu POPOP

9 marca 2015

Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!” zaprasza do współpracy działaczy i działaczki społecznych z całej Polski, którzy chcieliby się włączyć w realizację projektu “Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie” (POPOP).

Jaka jest idea projektu POPOP?

Projekt przewiduje diagnozę sytuacji III sektora pod kątem sytuacji pracowniczej (blok BADANIA), podnoszenie świadomości w sektorze i upowszechnianie informacji na temat praw osób pracujących w NGO, m.in. poprzez debaty regionalne w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie (blok EDUKACJA), a także świadczenie bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych i mediacji między pracownikami a zarządami organizacji (blok WSPARCIE).

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie popop.org.pl

 

Kogo szukamy?

Poszukujemy ośmiu lokalnych liderów i liderek – osób z doświadczeniem w trzecim sektorze, które podejmą się współpracy przy prowadzeniu i promocji debat w ramach projektu w swoim regionie: w Gdańsku (dla NGO z woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego), Poznaniu (dla woj. wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego), Warszawie (dla woj. mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego i lubelskiego) oraz Krakowie (dla woj. małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego).

Debaty będą miały na celu analizę sytuacji osób pracujących w NGO oraz wspólne wypracowanie środków zaradczych i rekomendacji, a płynące z nich wnioski zostaną włączone do raportu podsumowującego projekt w marcu 2016.

 

Co oferujemy?

  • Udział w bezpłatnym szkoleniu z metodologii prowadzenia włączającej debaty, które odbędzie się w Warszawie 18 kwietnia 2015 w godz. 12-18. Szkolenie poprowadzi Ewa Kownacka – psycholożka międzykulturowa, trenerka, facylitatorka. Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy certyfikat uczestnictwa, wyżywienie, zwrot kosztów podróży do wys. 150 zł i zwrot kosztów noclegu do wys. 100 zł.
  • Możliwość poprowadzenia wraz z drugim liderem/liderką debaty w swoim regionie: w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu lub Krakowie. Debaty powinny odbyć się w okresie od kwietnia do lipca 2015. Organizator projektu POPOP pokrywa koszty wynajmu sali ze sprzętem multimedialnym i innych niezbędnych materiałów. Za prowadzenie debaty przewidujemy wynagrodzenie dla liderów lokalnych w wysokości 400 zł brutto/osoba.
  • Możliwość podjęcia współpracy w ramach bloku BADANIA w swoim miejscu zamieszkania. Za przeprowadzenie jednego ok. godzinnego wywiadu z osobą pracującą w organizacji pozarządowej przewidujemy wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto.

 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu i podjęciem współpracy prosimy o przesyłanie do dnia 3 kwietnia 2015 zgłoszeń na maila edukacja@popop.org.pl z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu, miejscowości zamieszkania oraz opisu swojego doświadczenia w trzecim sektorze i motywacji do uczestnictwa w projekcie. Prosimy także o zawarcie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji:

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j.Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z póź. zm.) do celów związanych z prowadzeniem rekrutacji, monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji w ramach projektu POPOP. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”, ul. Piastowska 60B/40, 80-332 Gdańsk. Zostałem poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

O wynikach naboru poinformujemy mailowo dnia 7 kwietnia 2015.

 

Organizator projektu: Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”

Patronat medialny: ngo.pl

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Organizatorzy i partnerzy

baner-logotypy

Organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patron medialny: ngo.pl.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.