Projekt POPOP realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” z Gdańska. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju równego, różnorodnego, tolerancyjnego społeczeństwa poprzez działania edukacyjne, kulturalne, badawcze i rzecznicze.

Działamy w następujących obszarach: 
– Promocja różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji,
– Animacja i aktywizacja społeczności lokalnych,
– Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych.

Fundacja należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz do Koalicji na Rzecz Równych Szans.

 

Zespół projektu POPOP:
Blok BADANIA – Agnieszka Kaim
Blok EDUKACJA – Monika Popow
Blok WSPARCIE – Magda Bellwon, Magdalena Goetz

 

 

baner-logotypy

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG