Co możesz zyskać dzięki poradzie psychologicznej?

Być może doświadczasz mobbingu i zastanawiasz się, w czym może pomóc Ci spotkanie z psychologiem lub psycholożką? Oto dlaczego zdecydowanie warto skorzystać z tej formy pomocy.

Mobbing jest trudnym doświadczeniem i może mieć niekorzystny wpływ na różne obszary naszego życia – zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne, poziom satysfakcji z pracy i życia, relacje z najbliższymi, kontakty towarzyskie, samoocenę i obraz siebie. Lista konsekwencji i trudności, jakie może wywołać, jest długa; wymieńmy choćby spadek poziomu poczucia własnej wartości, poczucie osamotnienia i zwątpienia, utratę poczucia bezpieczeństwa, zaburzenia snu, koncentracji uwagi czy apetytu, drażliwość i rosnące trudności z panowaniem nad emocjami (smutkiem, żalem, frustracją, gniewem itp.) stany lękowe czy depresyjne. Doświadczenie mobbingu może powodować także kłopoty ze zdrowiem fizycznym o tzw. psychosomatycznym podłożu – wynikające z psychicznego cierpienia: bóle głowy, brzucha czy stawów, kłopoty z krążeniem i sercem, choroby układu pokarmowego.

Mobbing na tyle obniża naszą samoocenę, że możemy nawet zacząć wierzyć w krzywdzące słowa mobbera lub mobberki (sprawcy lub sprawczyni mobbingu), a coraz mniej wierzyć w siebie. Pokrzywdzeni przez mobbing myślą czasem „A może to faktycznie ze mną jest coś nie tak? Może ta krytyka jest słuszna? Może nie nadaję się do tej pracy?”. Zasiewanie takich wątpliwości jest celem ludzi stosujących mobbing i często nie ma nic wspólnego z prawdą.

Mobbing może wreszcie odbić się na naszym życiu osobistym – osoby doznające tej formy przemocy mogą być drażliwe i skore do wybuchów, co utrudnia im kontakty z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Mogą też alienować się, wycofywać z kontaktów, co często jest niezrozumiałe dla otoczenia.

Kolejny, ważny problem z mobbingiem to fakt, że niełatwo to zjawisko powstrzymać w pojedynkę, kiedy się go doświadcza. Nie wystarcza je też przeczekać, bo niestety wielu sprawcom się to nie „znudzi” i sami nie zaprzestaną swego działania. Osoby doświadczające mobbingu próbują różnych sposobów radzenia sobie z nim i z problemami, jakie powoduje, jednak często bezskutecznie. To właśnie dlatego tak ważne i cenne jest profesjonalne, specjalistyczne wsparcie.

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z osobą, która rozumie naturę problemu, jego możliwe przyczyny i potencjalne skutki, a także mechanizmy, na których się on opiera. Jednocześnie jest to spotkanie z kimś, kto potrafi spojrzeć na sytuację profesjonalnie, ale też z pewnego dystansu, dzięki czemu może pomóc w zyskaniu pełniejszego obrazu całości. Osoba doznająca mobbingu, dzięki spotkaniu z psychologiem czy psycholożką, może wnikliwiej przeanalizować swoją sytuację, przyjrzeć się jej z różnych stron i lepiej ją zrozumieć. Należy podkreślić, że nikt, kto doznaje mobbingu, nie zasługuje na przemoc (winę zawsze ponosi sprawca lub sprawczyni), jednak warto wiedzieć, że pewne postawy i zachowania mogą ułatwiać mobberowi szkodzenie nam – podczas konsultacji psychologicznej można te zachowania i postawy wyodrębnić oraz poszukać sposobów zastąpienia ich przez inne, bardziej przystosowawcze strategie, które utrudnią mobberowi stosowanie przemocy w miejscu pracy. Krótko mówiąc, podczas konsultacji psychologicznej można dowiedzieć się, jakie można podjąć w danej sytuacji działania, by ograniczyć rozmiary doznawanego mobbingu jeszcze zanim podejmie się kroki prawne.

Konsultacja psychologiczna to także cenne wsparcie psychiczne – rozmowa ze specjalistą czy specjalistką pomaga wzmocnić swoją samoocenę oraz wiarę w swoje kompetencje i możliwości, w siebie i swoją przyszłość. Warto podkreślić, że choć osoby doznające mobbingu często mają tendencję, by wycofywać się z kontaktów z innymi, to jednak lepiej, by właśnie tych kontaktów szukały – z bliskimi, kolegami i koleżankami, specjalistami i specjalistkami – wsparcie innych osób jest bardzo ważnym elementem radzenia sobie z problemem.

Doznająca mobbingu osoba może też uzyskać poradę dotyczącą tego, jak skutecznie radzić sobie ze stresem i minimalizować jego skutki, m.in. dzięki technikom oddechowym i relaksacyjnym, ale też drobnym zmianom w swojej codziennej rutynie czy w samym sposobie patrzenia na sytuację. Porada może również dotyczyć tego, jak poprawić nadwyrężone w efekcie doznawania przez nas mobbingu relacje z bliskimi i odzyskać satysfakcję z życia.

Podczas spotkania z psychologiem lub psycholożką można oszacować rozmiary problemu, stopień jego zaawansowania oraz skutki, jakich już doświadcza dana osoba – by móc ocenić, jakiego rodzaju pomoc będzie jej potrzebna. Już pierwsze spotkanie ze specjalistą czy specjalistką może korzystnie wpłynąć na samopoczucie doznającej mobbingu osoby – dzięki świadomości bycia wysłuchanym, zrozumianym oraz dzięki zapoznaniu się z możliwymi drogami wyjścia z sytuacji i radzenia sobie z psychicznym dyskomfortem, stresem, gniewem, smutkiem. Czasem przydatne lub niezbędne będą dodatkowe formy pomocy; specjalistyczna interwencja czy psychoterapia – podczas wstępnej konsultacji psychologicznej można dowiedzieć się, na ile potrzeba ta dotyczy konkretnej osoby.

Podczas spotkania w ramach konsultacji psychologicznej gwarantujemy przyjazną, życzliwą atmosferę. Spotkanie przebiega w formie partnerskiej rozmowy, której kierunek nadaje psycholożka w taki sposób, by zyskać jak najpełniejszy obraz problemu. Z kolei bliższe poznanie osoby, która problemu doświadcza, jej sytuacji, potrzeb, przeżyć, myśli i uczuć, umożliwi poszukiwanie skutecznych strategii dalszego działania. Niezależnie od planowanych kroków prawnych, osoba doświadczająca mobbingu może w swoim miejscu pracy podjąć działania zmierzające do powstrzymania przemocy lub przynajmniej zmniejszenia jej rozmiarów i odzyskania kontroli nad sytuacją. Przychodząc do nas na konsultację, nie otrzymasz garści gotowych porad, ale spostrzeżenia, wskazówki i rekomendacje, które będą dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Serdecznie zapraszamy!

Magdalena Goetz

 

Organizatorzy i partnerzy

baner-logotypy

Organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patron medialny: ngo.pl.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.