Powstanie Komisji Pracujących w Organizacjach Pozarządowych OZZ Inicjatywa Pracownicza

26 maja 2015

Powstała komisja zrzeszająca osoby pracujące w organizacjach pozarządowych. Jej zadaniem jest reprezentowanie wszystkich osób pracujących w NGO, a więc pracujących zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Na stronie internetowej przedstawiciele i przedstawicielki Komisji piszą: „Założyliśmy pierwszą w Polsce reprezentację związkową osób pracujących na rzecz trzeciego sektora, ponieważ dostrzegamy wiele problemów związanych ze standardami naszej pracy. Są to, m.in.: ponadnormatywne obciążenie pracą, niepłatne nadgodziny, wymóg permanentnej dyspozycyjności, brak jasnego zakresu obowiązków, skazanie na umowy śmieciowe lub brak jakichkolwiek umów, rozmaite formy mobbingu oraz usprawiedliwianie zatrważająco niskich wynagrodzeń „misją” i „koleżeńskimi” relacjami”.

Do związku zawodowego osób pracujących w organizacjach pozarządowych przystąpić mogą wszystkie osoby pracujące na rzecz NGO, nie będące jednak członkami/członkiniami zarządu, nie pełniące funkcji zarządzających i nie występujące w roli pracodawcy.

Z postulatami Komisji zapoznać można się na stronie https://pozarzadowi.wordpress.com/

 

 

Organizatorzy i partnerzy

baner-logotypy

Organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patron medialny: ngo.pl.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.