Realizacja wywiadów z osobami pracującymi w NGO

19 lipca 2015

W lipcu rozpoczęła się realizacja wywiadów z osobami pracującymi w organizacjach pozarządowych – od wolontariuszy po członków zarządu. Lokalni liderzy i liderki projektu przeprowadzają wywiady w różnych regionach Polski, rekrutując do badania zróżnicowane podmioty trzeciego sektora, różniące się wielkością i sposobem działania.

Wywiady dotyczą organizacji, w której działa osoba badana (w szczególności jej misja, formy działania, źródła finansowania) i sytuacji osoby w niej pracującej (w szczególności forma umowy, równowaga między pracą a życiem osobistym, sytuacja ekonomiczna, możliwości rozwoju zawodowego).

Wyniki wywiadów posłużą do dokonania analizy sytuacji osób pracujących w polskich NGO. Dzięki udziałowi w badaniu można się przyczynić do rozwoju wiedzy na temat polskiego trzeciego sektora i wypracowania rekomendacji dla jego samoregulacji (kodeks etyczny). Wyniki badania będą mieć również praktyczne zastosowanie w kształtowaniu polityki społecznej: w określaniu ram współpracy administracji publicznej i samorządu z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Organizatorzy i partnerzy

baner-logotypy

Organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patron medialny: ngo.pl.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.