Zapraszamy do wypełnienia ankiety online

13 marca 2015

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat sytuacji pracowników III sektora w ramach projektu POPOP. Ma on na celu ochronę praw osób pracujących w organizacjach pozarządowych – zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę czy umowy cywilno-prawne, jak i członków i członkiń oraz wolontariuszy i wolontariuszek.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

http://goo.gl/forms/eQXjnMhjqI

 

Odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do sformułowania diagnozy, a następnie rekomendacji dotyczących poszanowania praw pracowników NGO.

Osoby, które pracują w kilku organizacjach, np. są pracownikami w jednej, natomiast wolontariuszami w innej, prosimy o wypełnienie ankiety oddzielnie dla każdej organizacji.

Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 15 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu!

 

Organizatorzy i partnerzy

baner-logotypy

Organizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Partner: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Patron medialny: ngo.pl.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.